Bezoek Quintex

"Afgelopen week hebben we een bezoek gebracht aan Quintex, onze nieuwe partner. 

We zijn blij ons leveringspakket te kunnen uitbreiden met deze producten van hoge kwaliteit en te mogen samenwerken met een prachtig bedrijf als Quintex. Ons bezoek was een goed moment om onze samenwerking verder te bespreken, onze productkennis te verhogen en onze samenwerking te bezegelen met een handdruk.
De explosieveilige klemmenkasten en control stations van Quintex zijn verkrijgbaar bij EXproof."

product

Other news

Not sure what u need?

We can help you.